17/11/2019   יום ראשון

צוואות הדדיות

ייעוץ אישי

קישורים

ארכיון חדשות

אודות

עמוד הבית
קבל חדשות ומאמרים ישירות לתיבת הדואר

:שם פרטי

:שם משפחה

:דואר אלקטרוני


מזונות ילדים

מאמרים - כללי


זכות תביעה עצמאית של קטינים למזונות (מס"ד 46מ)

גרסא להדפסהזכות תביעה עצמאית של קטינים למזונות

 

 

על פי ההלכה הפסוקה, הסכם גירושים בין הורים של קטינים, המסדיר גם את סוגיית מזונותיהם של הקטינים אינו יכול לקשור את הקטינים בהסכמת ההורים, על אף מילותיו המפורשות של ההסכם ואף אם ההורים חתמו על גבי ההסכם בשם עצמם ובשם ילדיהם הקטינים. כיוצא בזה, אף פסק דין שיצא במשפט שבין ההורים אינו גורע מזכות הילד לתבוע את מזונותיו בשמו שלו.

 

על כן, שערי בית המשפט פתוחים בפני הקטינים לתבוע את הוריהם בעניין המזונות באופן עצמאי, גם אם לכאורה, הוסדר עניין המזונות בהסכם גירושים שנחתם על ידי ההורים, ואפילו קיבל, הסכם הגירושים שנחתם על ידי ההורים, תוקף של פסק דין.

 

מציין לעניין זה  מ"מ הנשיא, השופט זוסמן :

"הסכם בין ההורים שעניינו מזונות הילד, אינו מחייב אלא את ההורים עצמם שהתקשרו באותו הסכם, וההסכם אינו מעכב בעד הילד מלהגיש, בשמו הוא, תביעת מזונות נגד אביו שלא על-פי תנאי ההסכם. כיוצא בזה, אף פסק דין שיצא במשפט שבין ההורים אינו גורע מזכות הילד לתבוע את מזונותיו בשמו שלו" (בר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי)

 

הרציונאל שעמד ביסוד ההלכה שהורים אינם יכולים להפוך את ילדיהם הקטינים לצד להסכם ביניהם, הוא מניעת פגיעה בילדים מפאת ניגוד האינטרסים שבין רצונם של ההורים להסדיר את ענייניהם האישיים לבין הצורך בדאגה לילדיהם הקטינים. כפועל יוצא מכך, הדין הוא שעניינם של מזונות קטינים צריך להיות נדון בבית משפט בהליך נפרד מעניינם של הוריהם כדי שטובתם של הקטינים לא תפגע מהבחינה המהותית. כל עוד לא ננקט הליך, כאמור, חופשיים הקטינים לתבוע מזונות מאביהם (אם על-פי הדין המהותי הם זכאים למזונות אלה), בלא שההסכם בין ההורים יעמוד בדרכם.

 

תביעת מזונות של קטינים אינה מוגשת על ידי הקטינים עצמם, אלא באמצעות ההורה שהילדים נמצאים במשמורתו, ובדרך כלל מדובר באם. משום כך, בהסכמי גירושים לא מעטים, הכוללים הסדר לתשלום מזונות של הקטינים, קובעים ההורים כי היה ותוגש בעתיד תביעת מזונות על ידי הקטינים, תשפה האם את האב בסכום התביעה למזונות שתוגש. הסכמה זו נועדה, למעשה, לכבול את האם מהגשת תביעת מזונות עתידית בשם הקטינים, משום שלכאורה יגרום הדבר לחיובה שלה בתוספת המזונות, אם תתקבל התביעה.

 

גם בסוגיה זו של חיוב האם בשיפוי האב, במקרה של הגשת תביעת מזונות קטינים חרף קיומו של הסכם המסדיר, לכאורה, את סוגיית מזונות הקטינים, הפעילו בתי המשפט את רציונל טובת הקטינים. בתי המשפט קבעו, כי אמנם מחויבת האם לשפות את האב בגין סכום תביעת המזונות, אלא שהיא אינה חייבת לעשות כן, "עד שתעשיר", כלומר, עד אשר יהיו בידיה המשאבים לקיים את השיפוי. הטעם לגישה זו הוא פשוט. אם תחויב האם לשפות את האב, ייפגעו הקטינים מעצם העובדה שלא תהיה עליהם כל השפעה חיובית מקבלת תביעת המזונות, שכן סכום התביעה יוחזר לאביהם על ידי אמם, המחזיקה אותם במשמורת.

 

בעקבות האמור לעיל, על מנת להבטיח ביצוע ההסכמות על פי הסכם גירושים בכל הנוגע למזונות קטינים, קבעו בני זוג סעיף שיפוי של האם כלפי האב, ונקבע בהסכם ערב לביצוע סעיף השיפוי כלפי האב. אולם, מתן תוקף לסעיף השיפוי כלפי הערב משמעו, הלכה למעשה הוא, שהערב יחזור אל האם ויתבע ממנה את סכום השיפוי, דבר שבסופו של דבר יאיין את תביעת הקטינים למזונות. לכן, גם עניין זה הגיע לבין כותליו של בית המשפט. בית המשפט העליון, בדיון נוסף שהתקיים בעניין, קבע כי אמנם יש תוקף לחובתו של הערב לבצע את סעיף השיפוי על פי הסכם הגירושים, אולם, הערב לא יוכל לחזור אל האם ולגבות ממנה את החוב, אלא "עד שתעשיר" האם (ד"נ 4/82 קוט נ' קוט).

ההלכות הנ"ל ביחס לסוגית ה"שיפוי", הינן ההלכות באופן כללי ולהן קיימים סייגים וכללים נוספים, אשר  לא נפרטם במאמר זה.

 

*מאמר זה, מעצם טבעו, אינו מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת, אלא תיאור כללי של הנושא. בכל מקרה של עניין ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 

אילנית שבת (חלפון), עו"ד (מס"ד 46מ).

 תאריך: 29/12/2004אורן שבת, עו"ד ...
פסקי דין עליון
פסקי דין מחוזיי...
פסקי דין - משפח...
פסקי דין של בד"...
אבהות
אלימות במשפחה
בית הדין הרבני
בית המשפט לענינ...
הגנת הפרטיות
הסכמים
ידועים בציבור
ירושה וצוואות
מזונות אשה
מזונות ילדים
מרוץ הסמכויות
משמורת ילדים וה...
סעדים זמניים
סרבן גט
רכוש
שת"פ ברשת
09-9545033 :פקס 09-9543895 :טלפון

צוואות הדדיות  |  ייעוץ אישי  |  קישורים  |  ארכיון חדשות  |  אודות  |  עמוד הבית

האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים