26/03/2019   יום שלישי

צוואות הדדיות

ייעוץ אישי

קישורים

ארכיון חדשות

אודות

עמוד הבית
קבל חדשות ומאמרים ישירות לתיבת הדואר

:שם פרטי

:שם משפחה

:דואר אלקטרוני


אלימות במשפחה

פסיקה


השופט י. שפירא: אלימות במשפחה – הקריטריונים להוצאת צו מניעה זמני. (מס"ד 91)

גרסא להדפסהבפסק דין חדש, אשר ניתן על ידי השופט י. שפירא מביהמ"ש המחוזי בירושלים, מבוצעת הבחנה בין צו הגנה, לבין צו מניעה להרחקת אדם בעילת מדור שלו וכך נפסק:

צו הגנה:

1. המקרים בהם בית המשפט מוסמך ליתן צו הגנה מפורטים בסעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א. מסעיף זה עולה, שהחוק מעניק קשת רחבה של הגנה במספר מצבים, ובהתקיים האמור בס"ק (1) ו-(2) לסעיף, רשאי בית המשפט ליתן הצו במעמד צד אחד.

2. לעומת זאת, במצב של התעללות נפשית מתמשכת (ס"ק (3) לעיל), לא ניתן לקבל צו במעמד צד אחד (סעיף 4 לחוק זה).

3. יחד-עם-זאת, תוקפו של צו הגנה מוגבל לתקופות כמפורט בסעיף 5 לחוק. הרציונאל מאחורי הוראה זו הינה במתן תרופה זמנית למניעת סיכונים ממשיים, שכן הרחקת אדם מביתו הינה צעד מרחיק לכת.

צו מניעה:

1. לעומת זאת, צו מניעה הינו יציר הפסיקה ונובע גם מהדין העברי, לפיו זכאים אישה וילדים במסגרת זכותם למזונות גם למדור שקט ושלו.

2. אמנם, גם הקריטריונים למתן צו מניעה הינם מחמירים, אולם תחולתו מבחינת זמן תקפותו רחבה יותר, והשיקולים במתן הצו מורכבים יותר.

3. הפסיקה קבעה קריטריונים כבסיס למתן צו מניעה, שאיננו בבחינת צו הפרדה, המקובל בשיטות משפט אחרות.

4. פסק הדין המנחה, המהווה נכס צאן ברזל בסוגיה זאת, הינו ע"א 192/82 סדן נ' סדן, פ"ד לו(4) 169, אשר קבע את התנאים הבסיסיים למתן צו מניעה האוסר על בן זוג להכנס לדירת המגורים המשותפת.

5. במשך השנים התגבשו התנאים המציבים רף גבוה למעבר בדרך למתן הצו, כפי שסוכמו על-ידי כב' השופטת א' פרוקצ'יה בפרשת לוגסי, כדלקמן:

1. יש להוכיח סכנה מוחשית מיידית המרחפת על ראש האישה;

2. מעשי האלימות שהוכחו הם בעלי חומרה מיוחדת;

3. יש להוכיח מי אחראי למריבות ומתי החלו;

4. אלימות רוחנית אף היא יכולה לשמש בסיס למתן צו הרחקה במקרים חריגים;

5. ניתן ליתן צו הרחקה גם כאשר עניין מדורם השקט של הילדים עומד כעניין לעצמו, ואינו קשור בהכרח עם מדורה של האישה; אולם צו הרחקה מטעמים כלליים של טובת הילד מותנה במצב קיצוני בנסיבותיו, עד כדי סיכון חמור ומיידי לנפש או לגוף

6. הצו יינתן בדרך כלל לתקופה קצובה, על שום כיבוד זכויות הקניין של הבעל.

6. ביהמ"ש מצטט מתמ"ש (י-ם) 18482/00 (לא פורסם), שם צוין, כי בית המשפט מצווה לערוך את האיזון המתבקש בין האינטרסים וזכויות היסוד הנוגעות 'של התובעת לחיי שלווה ורוגע, של הקטינים לניהול אורח חיים תקין, ללא פחד מאלימות הנתבע המופנית כלפי אימם לעיניהם, והצורך שלהם להגן עליה, וללא העמסה ריגשית ...".

לענין הספציפי, שהובא בפני ביהמ"ש:

1. השאלה העולה היא, האם העובדות העולות מכתבי הטענות וממצאי בית-משפט קמא מצדיקים את המשך הרחקתו של המשיב מביתו. בהקשר זה, מציין ביהמ"ש, כי יש לזכור, כי בבית נמצאים אף ילדיו של המשיב מנישואין קודמים שהמבקשת הינה אם חורגת שלהם.

2. פעמים רבות עולה החשש כי מטרת הבקשה אינה כשרה לחלוטין ומטרתה ליצור לחץ על בן הזוג על מנת להשיג יתרון כלכלי-רכושי, אולם נחה דעתו של ביהמ"ש, כי אין זה המקרה וכי יש חשש שבני הזוג אינם יכולים לחיות יחדיו בשלום בית.

3. ביהמ"ש מצטט את החלטתו של סגן הנשיא ח' פורת בבר"ע 200659/98 פלונית נ' פלוני נט(1) 130 באומרו:

"מדור שקט יש להבטיח לא רק נגד בעל אלים פיזית, אלא גם נגד מי שפוגע בשלווה ובשקט ופוגע בבת-הזוג פגיעה נפשית-רגשית-רוחנית (ע"א 410/80 ברזני נ' ברזני [1]; ע"א 573/81 כסיף נ' כסיף [2], וכן החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, סעיף 3 (3)).

9. לא הייתה הצדקה להחזיר את המשיב הביתה חודשים ספורים קודם בירור ההוכחות בתיק המזונות-מדור לכל עומקן והיקפן. עדיף היה לערוך את הבירורים המקיפים לגבי אפשרות ביטול הסעד הזמני במסגרת הדיון בתביעת המזונות והמדור תוך שתהיה אפשרות לבחון התנהגות נמשכרת נוספת (ונטען בפניי שבינתיים היו עוד התרחשויות לא שקטות).

קיומו של המשפט התלוי ועומד, הוא עצמו מקור למתח במיוחד לאדם שעצביו מעורערים, כמו אצל המשיב, ויש לאפשר ניהולו בשקט ללא סיכונים".

4. יחד-עם-זאת, קובע ביהמ"ש, כי אין מספיק נתונים בשלב זה כדי להכריע בשאלה האם יש להרחיק המשיב עד למתן פסק-דין סופי בתביעה שהוגשה. לפיכך נקבע, כי בית המשפט לעניני משפחה צריך לדון בדחיפות בבקשה למתן צו מניעה זמני ואולי אף להיעזר בתסקיר לאור מורכבות היחסים בין הצדדים וילדיהם המעורבים.מספר הליך ושמות הצדדים: בר"ע (י-ם) 492/04 ה. א. נ' מ.א. (לא פורסם – פסק דין מיום 13.12.04) – מס"ד 91.

תאריך: 19/12/2004אורן שבת, עו"ד ...
פסקי דין עליון
פסקי דין מחוזיי...
פסקי דין - משפח...
פסקי דין של בד"...
אבהות
אלימות במשפחה
בית הדין הרבני
בית המשפט לענינ...
הגנת הפרטיות
הסכמים
ידועים בציבור
ירושה וצוואות
מזונות אשה
מזונות ילדים
מרוץ הסמכויות
משמורת ילדים וה...
סעדים זמניים
סרבן גט
רכוש
שת"פ ברשת
09-9545033 :פקס 09-9543895 :טלפון

צוואות הדדיות  |  ייעוץ אישי  |  קישורים  |  ארכיון חדשות  |  אודות  |  עמוד הבית

האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים