23/01/2019   יום רביעי

צוואות הדדיות

ייעוץ אישי

קישורים

ארכיון חדשות

אודות

עמוד הבית
קבל חדשות ומאמרים ישירות לתיבת הדואר

:שם פרטי

:שם משפחה

:דואר אלקטרוני


ירושה וצוואות

ירושות וצוואות


ירושות וצוואות-כללי

גרסא להדפסהירושות וצוואות:

חוק הירושה, התשכ"ה – 1965 קובע, כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. יורשיו של אדם הינם אלה המוגדרים בחוק כיורשים, או זוכים על פי צוואה, באם קיימת צוואה.

כאשר נפטר אדם ומשאיר הוא אחריו בן או בת זוג ובנוסף ילדים, קובע החוק כי, אם לא השאיר הוא לאחריו צוואה, יחולק עזבונו באופן בו יקבל בן הזוג הנותר בחיים מחצית מעזבונו (לרבות את המטלטלין ומכונית הנוסעים, השייכים, לפי הנסיבות, למשק הבית המשותף) ואילו המחצית הנותרת תחולק בחלקים שווים בין ילדיו או בין צאצאיהם או בין הוריו.

באם חיים בני זוג כידועים בציבור ובשעת מותו של אחד מהם לא היה זה נשוי לאדם אחר, זכאי בן הזוג הנותר בחיים לקבל מעזבונו של הנפטר את החלק אותו היה זכאי לקבל לו היה נשוי לו, והוא, כך קובע החוק, כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש.

לאחר מות אדם, אשר לא השאיר לאחריו צוואה, תוגש בקשה למתן צו ירושה, על מנת שיוכלו יורשיו לקבל את חלקם בעזבונו.

לעומת זאת, כאשר אדם משאיר לאחריו צוואה, עזבונו יעבור ליורשיו על פי המפורט בצוואתו ולא ליורשיו על פי דין.

על פי החוק, צוואה יכולה להעשות ב – 4 צורות:
{א}. צוואה בכתב יד.
{ב}. צוואה בעדים.
{ג}. צוואה בפני רשות.
{ד}. צוואה בעל פה.

לכל אחת מהצוואות הנ"ל הכללים וההלכות החלים עליה.

לאחר מות אדם, אשר השאיר לאחריו צוואה, תוגש בקשה למתן צו קיום צוואה. באם לא ניתן צו קיום, לא ניתן לתבוע זכויות על פי הצוואה.

יורשיו של אדם המתנגדים למתן צו קיום לצוואה, יכולים להגיש התנגדות לקיומה וזאת, באם קיים פגם בצוואה או באם קיימת טענה של השפעה בלתי הוגנת, איום, אונס, תחבולה או תרמית.
אם מוכיח המתנגד את טענותיו – בטלה הצוואה.

התנגדות, לרוב, מוגשת כאשר המוריש מבכר ילד אחד על פני ילדיו האחרים או צדדים שלישיים על פני משפחתו הקרובה.
ההתנגדות מתנהלת כהליך משפטי לכל דבר וענין, אשר במסגרתו מובאות ראיות ומושמעים עדים, וזאת בפני בית המשפט לעניני משפחה.

בעיקרון, קיימת חשיבות עליונה לערוך צוואה בכל אותם מקרים בהם לא מעונין אדם להוריש את עזבונו ליורשיו על פי דין, כפי שאלה מוגדרים בחוק. במצבים כאלה, רצוי כי אותו אדם יערוך צוואה, שכן בלעדיה יועבר עזבונו ליורשיו על פי דין ולא תוכל להשמע כל טענה בדבר רצון, כזה או אחר, אשר היה למוריש.

 

עו"ד אילנית שבת (חלפון) (מס"ד 9)
2/13/2003תאריך: 06/12/2004אורן שבת, עו"ד ...
פסקי דין עליון
פסקי דין מחוזיי...
פסקי דין - משפח...
פסקי דין של בד"...
אבהות
אלימות במשפחה
בית הדין הרבני
בית המשפט לענינ...
הגנת הפרטיות
הסכמים
ידועים בציבור
ירושה וצוואות
מזונות אשה
מזונות ילדים
מרוץ הסמכויות
משמורת ילדים וה...
סעדים זמניים
סרבן גט
רכוש
שת"פ ברשת
09-9545033 :פקס 09-9543895 :טלפון

צוואות הדדיות  |  ייעוץ אישי  |  קישורים  |  ארכיון חדשות  |  אודות  |  עמוד הבית

האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים