19/08/2019   יום שני

צוואות הדדיות

ייעוץ אישי

קישורים

ארכיון חדשות

אודות

עמוד הבית
קבל חדשות ומאמרים ישירות לתיבת הדואר

:שם פרטי

:שם משפחה

:דואר אלקטרוני


ירושה וצוואות

ירושת ידועים בציבור


זכות הירושה של הידועים בציבור

גרסא להדפסהזכות הירושה של הידועים בציבור

באופן עקרוני, ידוע בציבור עשוי להיות זכאי לירושה מעיזבונו של בן הזוג השני לאחר פטירתו, אך לכך קיימים מספר סייגים ותנאים שחלקם ידון במאמר זה.

המקור החקיקתי לזכות הידוע בציבור לירושה הוא סעיף 55 לחוק הירושה. סעיף זה מתייחס במפורש לזכות הירושה של הידועים בציבור (מבלי לעשות שימוש במילה "ידועים בציבור"), אך מציב תנאים לקבלת זכות ירושה:


"55. מעין צוואה

"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש."

חוק הירושה מציב, אם כן, שני תנאים יסודיים לזכות הירושה של ידוע בציבור:

א. על בני הזוג לקיים חיי משפחה במשק בית משותף ואינם נשואים זה לזה, כלומר הם צריכים להיות "ידועים בציבור".
ב. בשעת מותו של אחד מבני הזוג אף אחד מהם אינו נשוי לאדם אחר.

אודות התנאי הראשון, דהיינו הקריטריונים להכרה בהיות בני הזוג "ידועים בציבור" דנו בכלליות במאמר העוסק בנושא "ידועים בציבור" בפרק משנה זה. התנאי השני הוא תנאי יסודי שרבים כלל אינם מודעים לו, והוא מציב מכשול מפני קבלת ירושה כאשר אחד מבני הזוג נשוי בשעת הפטירה. כלומר, אם א' וב' הם ידועים בציבור, אבל ב' היה נשוי לאישה אחרת בשעת מותו, א' לא תוכל לרשת את ב', אפילו אם ב', ובדומה אף אם מצב זה הפוך.

במקרה של זכאות לירושה, יזכה הנהנה מן הירושה לזכויות ירושה כאילו היה נהנה מירושה על פי דין.

אף על פי כן, גם כאשר הידוע בציבור עשוי להיות זכאי לירושה מבן הזוג שנפטר, הרי שכאשר בן הזוג שנפטר משאיר צוואה ובמסגרתה הוא מורה לצוות את רכושו במלואו או בחלקו לאדם אחר, כי אז, באופן עקרוני, נסוגה זכותו של הידוע בציבור מפני הוראת הצוואה. יודגש, כי עמידה בקריטריונים של "ידועים בציבור" צריכה להתקיים עד למות בן הזוג ממש.
כמו כן, נטל הראיה להוכיח זכות ירושה של "ידוע בציבור" מוטל על בן הזוג המבקש להיחשב כ"ידוע בציבור". בתי המשפט נוהגים במשנה זהירות בתביעות מסוג זה כאשר בן הזוג השני אינו בחיים ולא ניתן לשמוע את גרסתו.

ידועים בציבור המעוניינים להסדיר את זכויותיהם הרכושיות לאחר פטירתם, ולחסוך מבן הזוג השני קשיים הכרוכים במאבק על זכות הירושה בבתי המשפט, רצוי שיצוו את רכושם, לפי רצונם, במסגרת צוואה ערוכה כדין.

עניין זה הוא קריטי במיוחד לגבי ידועים בציבור אשר אחד מהם או שניהם נשואים לבן זוג אחר, ובהעדר הוראה מפורשת בצוואתם, לא יורישו לבני זוגם – הידועים בציבור את רכושם על פי החוק.

*מאמר זה, מעצם טבעו, אינו מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת, אלא תיאור כללי של הנושא. בכל מקרה של עניין ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

אילנית שבת (חלפון), עו"ד (מס"ד 7)
2/28/2003תאריך: 06/12/2004אורן שבת, עו"ד ...
פסקי דין עליון
פסקי דין מחוזיי...
פסקי דין - משפח...
פסקי דין של בד"...
אבהות
אלימות במשפחה
בית הדין הרבני
בית המשפט לענינ...
הגנת הפרטיות
הסכמים
ידועים בציבור
ירושה וצוואות
מזונות אשה
מזונות ילדים
מרוץ הסמכויות
משמורת ילדים וה...
סעדים זמניים
סרבן גט
רכוש
שת"פ ברשת
09-9545033 :פקס 09-9543895 :טלפון

צוואות הדדיות  |  ייעוץ אישי  |  קישורים  |  ארכיון חדשות  |  אודות  |  עמוד הבית

האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים